Wypełnij wszystkie pola poniższego formularza / Fill the form below

Podaj numer rezerwacji/Your booking number

Akceptuję regulamin Akcji

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Ingka Centres Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn ("Ingka"). Dane te będą przetwarzane przez Ingka w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem akcji "Trenerzy różnorodności" ("Akcja") na zasadach określonych w regulaminie Akcji ("Regulamin"), w związku z zawarciem przez Panią/Pana i Ingka umowy o udział w Akcji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez Ingka przez wskazany w Regulaminie czas, na jaki Akcja została przewidziana, oraz przechowywane do upływu ustawowych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych Ingka lub ustawowych terminów ewentualnych roszczeń z tego tytułu. Dane zostaną przekazane przez Ingka organizatorom Akcji oraz ewentualnie innym kategoriom odbiorców wskazanym w Regulaminie, jeżeli jest do konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji lub prowadzenia komunikacji z jego uczestnikami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy i wzięcia udziału w Akcji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chęci uzyskania do nich dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora, ich trwałego usunięcialub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie dla celów marketingowych, prosimy o kontakt pocztą na adres Ingka lub pocztą elektroniczną na adres mailowy prywatnosc.alejabielany@ikea.com. Informujemy, że służy Pani/Panu prawo do złożenia skargi na Ingka do organu nadzorczego.